Vayanjan App now available for Android. Get it on Google Play

Lang: Hindi

Recipes category: मुखवास

 1. स्ट्राबेरी कलाकंद
 2. काजू पान
 3. ईजी माउथ फ्रेशनर
 4. खजूरी पान
 5. मसाला गुलकंद
 6. सौंफ मुखवास
 7. गुणकारी मुखवास
 8. डायजेस्टिव मुखवास
 9. छुआरा नारियल मुखवास
 10. अदरक का चटपटा माउथफ्रेशनर
 11. किशमिश मुखवास
 12. छुआरा मसाला
 13. मावा मसाला
 14. पाचक मुखवास
 15. पान मसाला मिक्स
 16. आंवला मुखवास
 17. ए वन मुखवास
 18. खजूरी पान बाल्स